درمان دیسک کمر با دستگاه

درمان دیسک کمر با دستگاه به این صورت می باشد که فشار مهره ها را از روی دیسک های آسیب دیده برداشته و دیسک آزاد می شود.

مایعی که داخل دیسک در حال تولید می باشد، با توجه به املاحی که دریافت می کند تا ماده ژلاتینی را بسازد در داخل دیسک کمر باقی می ماند و باعث بازسازی و ترمیم دیسک پاره شده می گردد.

عارضه دیسک کمر از فتق خفیف تا تنگه کانال نخاع می باشد

بدین صورت که دیسک بین مهره ای تحت فشار مهره ها قرار می گیرد و باعث به وجود آمدن دیسک کمر می گردد.

حاد ترین نوع دیسک تنگی کانال نخاع می باشد.

در پارگی دیسک که باعث ایجاد تنگی در کانال نخاع می گردد بدن صورت می باشد که مایع درون دیسک حرکت کرده و به رشته های عصبی کمر و سیاتیک فشار وارد کرده و این فشار علائمی در پا و لگن به صورت مور مور و گز گز، سردی پا و غیره را به وجود می آورد.

درمان کمر درد با دستگاه

درمان دیسک کمر بدون جراحی

در عمل جراحی مواد ژلاتینی بیرون زده در اثر پارگی دیسک کمر را که به رشته های عصبی چسبیده اند را با لیزر یا جراحی بر می دارند، موقعی که مواد ژلاتینی حذف می گردد شخص احساس خوبی بدست می آورد

اما با توجه به مراعات شخص بیمار بعد از مدت کوتاهی باز هم این عارضه باز می گردد.

به این دلیل که دیسک تحت فشار همچنان تحت فشار می باشد

و مواد ژلاتینی که در خود تولید می کند بر اثر فشار مهرها به بیرون انتقال می دهد.

و به این دلیل می باشد که فشار بین مهرها همچنان موجود می باشد.

درمان دیسک کمر با دستگاه به شرح زیر می باشد:

۱- حذف فشار مهره ها از روی دیسک های آسیب دیده با کشش ستون فقرات

۲- دیسک تحت فشار آزاد می گردد

۳- خون رسانی و آب رسانی در دیسک آسیب دیده انجام خواهد شد

۴- مواد ژلاتینی تولید شده به دلیل تحت فشار نبودن باعث ترمیم محیط آسیب دیده می گردد.

درمان کمر درد با دستگاه

درمان کمر درد با دستگاه نوعی از درمان به کمک برداشتن فشار از روی ستوف فقرات است.

کشش با دستگاه را می‌توان به دو صورت دستی و یا مکانیکی انجام داد. کشش ستون فقرات برای درمان دیسک‌های داری فتق، سیاتیک، بیماری دژنراتیو دیسک، فشردگی اعصاب و سایر عارضه‌های مربوط به کمر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برداشتن فشار از روی نخاع بصورت غیرجراحی نوعی کشش موتوریزه شده است که می‌تواند به کاهش درد کمر کمک کند.

درمان دیسک کمر با دستگاه