تعمیر آیفون هیوندای

تعمیر آیفون هیوندای توسط نمایندگی آیفون تصویری هیوندای در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون هیوندای را انجام می دهند.

تعمیر آیفون هیوندای

نمایندگی آیفون تصویری هیوندای

تعمیرات آیفون تصویری Hyundai خود را به نمایندگی تعمیرات Hyundai بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات هیوندای در تهران، تعمیرات هیوندای در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیرات آیفون هیوندای(Hyundai)

آیفون های تصویری هیوندای یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری هیوندای( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعمیرات آیفون تصویری هیوندا را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

تعمیرات آیفون تصویری هیوندای

ایرادهای آیفون تصویری هیوندای

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون هیوندای
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری هیوندای
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری هیوندای
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری هیوندای
 • خاموش شدن آیفون هیوندای
 • یکسره شدن زنگ آیفون هیوندای
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون هیوندای

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون هیوندای خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش هیوندای (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

نمایندگی تعمیرات آیفون Hyundai

تعمیر آیفون هیوندای در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون هیوندای در تهران با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون هیوندای درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری هیوندای آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری هیوندای می باشد.

تعمیر آیفون تکنما

تعمیر آیفون تکنما توسط نمایندگی آیفون تصویری تکنما در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون تکنما را انجام می دهند.

تعمیر آیفون تکنما

نمایندگی آیفون تکنما

تعمیرات آیفون تصویری تکنما خود را به نمایندگی تعمیرات تکنما بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات تکنما در تهران، تعمیرات تکنما در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیرات آیفون تکنما

آیفون های تصویری تکنما یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری تکنما ( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نمایندگی آیفون تصویری تکنما

تعمیرات آیفون تصویری تکنما را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

ایرادهای آیفون تصویری تکنما

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون تکنما
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری تکنما
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری تکنما
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری تکنما
 • خاموش شدن آیفون تکنما
 • یکسره شدن زنگ آیفون تکنما
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون تکنما

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون تکنما خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش تکنما (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

تعمیرات آیفون تکنما در تهران

تعمیر آیفون تکنما در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون تکنما با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون تکنما درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری تکنما آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری تکنما می باشد.

 

تعمیر آیفون سوزوکی

تعمیر آیفون سوزوکی توسط نمایندگی آیفون تصویری سوزوکی در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون سوزوکی را انجام می دهند.

 نمایندگی آیفون تصویری سوزوکی

نمایندگی آیفون سوزوکی

تعمیرات آیفون تصویری Suzuki خود را به نمایندگی تعمیرات Suzuki بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات سوزوکی در تهران، تعمیرات سوزوکی در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیرات آیفون سوزوکی(Suzuki)

آیفون های تصویری سوزوکی یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری سوزوکی( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعمیرات آیفون تصویری سوزوکی را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

ایرادهای آیفون تصویری سوزوکی

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون سوزوکی
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری سوزوکی
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری سوزوکی
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری سوزوکی
 • خاموش شدن آیفون سوزوکی
 • یکسره شدن زنگ آیفون سوزوکی
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون سوزوکی

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون سوزوکی خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش سوزوکی (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

تعمیرات آیفون سوزوکی در تهران

تعمیر آیفون سوزوکی در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون سوزوکی با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون سوزوکی درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری سوزوکی آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری سوزوکی می باشد.

تعمیر آیفون کنوی

تعمیر آیفون کنوی توسط نمایندگی آیفون تصویری کنوی در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون کنوی را انجام می دهند.

نمایندگی آیفون کنوی

تعمیرات آیفون تصویری kenwei خود را به نمایندگی تعمیرات kenwei بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات کنوی در تهران، تعمیرات کنوی در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

 

تعمیر آیفون کنوی

تعمیرات آیفون کنوی(kenwei)

آیفون های تصویری کنوی یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری کنوی ( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعمیرات آیفون تصویری کنوی را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

ایرادهای آیفون تصویری کنوی

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون کنوی
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری کنوی
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری کنوی
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری کنوی
 • خاموش شدن آیفون کنوی
 • یکسره شدن زنگ آیفون کنوی
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون کنوی

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون کنوی خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش کنوی (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

تعمیر آیفون کنوی در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون کنوی با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون کنوی درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری کنوی آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری کنوی  می باشد.

تعمیر آیفون تابا

تعمیر آیفون تابا توسط نمایندگی آیفون تصویری تابا در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون تابا را انجام می دهند.

تعمیر آیفون تابا

نمایندگی آیفون تابا

تعمیرات آیفون تصویری تابا خود را به نمایندگی تعمیرات تابا بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات تابا در تهران، تعمیرات تابا در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیرات آیفون تابا

آیفون های تصویری تابا یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری تابا ( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خدمات پس از فروش آیفون تاباتعمیرات آیفون تصویری تابا را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

ایرادهای آیفون تصویری تابا

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون تابا
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری تابا
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری تابا
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری تابا
 • خاموش شدن آیفون تابا
 • یکسره شدن زنگ آیفون تابا
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون تابا

تعمیرات آیفون تابا

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون تابا خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش تابا (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

تعمیر آیفون تابا در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون تابا با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون تابا درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری تابا آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری تابا می باشد.

نصب آیفون تصویری

نصب آیفون تصویری

در طول زندگی روزمره جهت سهولت در کارها از ابزار ها و دستگاه های متفاوتی استفاده می کنیم

که هر کدام قابلیت ها و مزیت هایی دارند و باعث راحت تر شدن کارها می شوند و آیفون تصویری یک نمونه از همین دستگاه ها می باشد.

با نصب آیفون تصویری می توان از این امکانات برخوردار شد.

آبفون تصویری که همان نمونه تکامل یافته آیفون صوتی می باشد

همانطور که از اسم آن مشخص است علاوه بر صدا قابلیت ارائه تصویر را نیز دارد و البته از نظر نوع نصب و کارکرد با آیفون صوتی کاملا متفاوت است.

قدمت آیفون تصویری در ایران

آیفون تصویری تقریبا از دهه 80 وارد بازارها و خانه های ایرانیان شده و از همان بدو ورود جزو لاینفک خانه ها به خصوص آپارتمان ها شده است.

انواع برندهای آیفون تصویری

برندهای متفاوتی از آیفون تصویری در ایران در بازار ایران فعالیت می کنند که به 2 دسته کلی خارجی و ایرانی تقسیم می گردند.

برند های خارجی آیفون تصویری

این برندها عبارتند از کوماکس، هیوندای، کنوی، کوکوم، سامسونگ، ATT و غیره

برندهای ایرانی آیفون تصویری

الکتروپیک، سیماران، تابا، تابان، آلدو، سوزوکی، کالیوز، تامر و غیره

نحوه عملکرد آیفون تصویری چگونه است؟

در این بخش به کارایی آیفون تصویری و نحوه عملکرد آن می پردازیم. آیفون تصویری در مجموع 4 کار اصلی را انجام می دهد.
1- زنگ خوردن
2- ارتباط تصویری
3- ارتباط صدایی
4- بازکردن درب
البته در بعضی از مدل ها که دارای کارت حافظه هستند توانایی ذخیره سازی نیز جزو قابلیت دیگر آیفون تصویری می باشد، که دقیقا مثل یک پیغام گیر تلفن عمل می کند.
برای اینکه عملکرد آیفون تصویری را به طور دقیق یاد بگیریم ابتدا باید نصب و راه اندازی آن را فرا گرفته باشیم.

نصب آیفون تصویری تک واحدی

برای نصب آیفون تصویری تک واحدی به یک دستگاه مانیتور، یک دستگاه پنل، قفل و ترانس نیاز داریم، پنل به وسیله یک سیم 4 رشته ای که فیش 4 تایی قرمز، آبی، زرد، سفید را به آن نصب کرده ایم به مانیتور وصل می شود
باید دقت کنید که ترمینال 1 و 2 و 3 و 4 به درستی نصب شود تا تصویر، صدا و زنگ خوردن برقرار شود.

نصب درب بازکن

برای نصب درب بازکن باید دقت داشته باشید یک سیم 2 رشته ای مشکی از سمت پنل و یک سیم دو رشته ای از قفل و یک سیم دو رشته ای از خروجی AC ترانس را به صورت سری به هم وصل می کنیم.

به این ترتیب که یک رشته سیم پنل به یک رشته سیم قفل و رشته دیگر سیم پنل را به رشته دیگر ترانس و رشته دیگر قفل را به رشته دوم ترانس وصل می کنیم.

اگر درست نصب شود وقتی دو رشته سیم مشکی پنل را به هم بزنیم درب باز کن عمل می کند.

نصب آیفون تصویری چند واحدی

نصب چند واحدی به 2 صورت در قالب آنالوگ انجام می پذیرد :

1- نصب با سویچر مرکزی 2- نصب با سویچر تکی

نصب با سویچر مرکزی

نصب با سویچر مرکزی بهترین نوع نصب می باشد

در این مدل نصب به ازای هر واحد باید 4 سیم وجود داشته باشد

به ازای نصب 4 واحدی باید 16 رشته سیم موجود باشد در غیر این صورت این مدل نصب توصیه نمی شود.

نصب با سویچر تکی

این مدل نصب زمانی انجام می شود که تعداد رشته های سیم آیفون تصویری کمتر از 4 رشته به ازای هر واحد باشد
یا زمانی که بخواهیم آیفون تصویری را جایگزین آیفون صوتی بکنیم که تعداد رشته های سیم کمتر است.
نصب آیفون تصویری
در این نصب به وسیله سویچر تکی 4 سیم اصلی را به صورت مشترک برای همه واحد ها گرفته و برای هر واحد یک رشته سیم زنگ جداگانه نصب می کنیم.
درب بازکن هم یه همان صورت تکواحدی که قبلا به آن اشاره شد نصب می گردد.

سیم کشی آیفون تصویری

آیفون تصویری کلا با 4 سیم اصلی کار می کند، البته در چند واحدی یک رشته سیم زنگ به آن اضافه می شود.

این 4 رشته سیم اصلی چه کارهایی انجام می دهند؟

سیم یک صدا، درب بازکن و زنگ خوردن

سیم دو منفی دستگاه

سیم سه مثبت دستگاه

سیم چهار تصویر

نکته : این مدل سیم کشی ها مربوط به آیفون های تصویری کوماکس، آلدو، سیماران و کنوی می باشد و در برندهایی مانند الکتروپیک و تابا سیم بندی ها دقیقا بر عکس می باشد.

اگر سیم یک قظع باشد، صدا، درب بازکن و زنگ قطع می شود و فقظ تصویر موجود می باشد.

اگر سیم دو قطع شود فقط زنگ می خورد، تصویر، صدا و درب بازکن قطع می شود.

اگر سیم سه قطع باشد، کل سیستم قطع می شود.

اگر سیم 4 قطع باشد فقظ تصویر ندارید اما بقیه عملکر دستگاه وصل می باشد.

نکته : اگر تصویر، صدا و درب بازکن درست کار کندو فقط زنگ نخورد، یعنی اینکه سیم زنگ ایراد دارد یا اینکه قطع شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 66081034 – 021 و 66082745 – 021

از پاسخگویی و مشاوره رایگان ما بهره ببرید

تعمیر آیفون سیماران

تعمیر آیفون سیماران توسط نمایندگی آیفون تصویری سیماران در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت الکترام با حضور خود در محل تعمیرات آیفون سیماران را انجام می دهند.

تعمیر آیفون سیماران

نمایندگی آیفون سیماران

تعمیرات آیفون تصویری سیماران خود را به نمایندگی تعمیرات سیماران بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات سیماران در تهران، تعمیرات سیماران در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیرات آیفون سیماران

آیفون های تصویری سیماران یکی از محبوب ترین آیفون های تصویری در ابتدای ورود به بازار ایران بودند و ازین رو تعداد این نوع از آیفون های تصویری در تهران و ایران رو به افزایش بوده و هست. ما در این مطلب به صورت کاملا تخصصی تعمیرات آیفون های تصویری سیماران ( مانیتور و پنل ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نمایندگی آیفون سیماران

تعمیرات آیفون تصویری سیماران را به طور کلی می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم کرد.

 • تعمیرات مانیتور داخلی واحد ها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

ایرادهای آیفون تصویری سیماران

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون سیماران
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری سیماران
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری سیماران
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری سیماران
 • خاموش شدن آیفون سیماران
 • یکسره شدن زنگ آیفون سیماران
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون سیماران

تعمیرات آیفون تصویری سیماران

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون سیماران خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش سیماران (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

تعمیر آیفون سیماران در تهران

در اکثر مواقع تعمیر آیفون سیماران با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون سیماران درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری سیماران آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری سیماران می باشد.

تعمیر آیفون سیماران در تهران

تعمیر آیفون الکتروپیک

تعمیر آیفون الکتروپیک توسط نمایندگی آیفون تصویری الکتروپیک در کلیه مناطق تهران .

ادامه

تعمیر آیفون آلدو

تعمیر آیفون آلدو توسط نمایندگی آیفون تصویری آلدو در کلیه مناطق تهران .

فقط با یک تماس با دفتر کارشناسان شرکت نوین سیستم با حضور خود در محل تعمیر آیفون آلدو را انجام می دهند.

نمایندگی آیفون آلدو

تعمیرات آیفون تصویری آلدو خود را به نمایندگی تعمیرات آلدو بسپارید .

تعمیرات آیفون تصویری خود را به متخصص آن بسپارید تا آیفونتان خراب تر از آنکه هست نشود.

نمایندگی تعمیرات aldo در تهران، تعمیرات aldo در منزل فقط با یک تماس از سمت شما با ما.

تعمیر آیفون آلدو

تعمیر آیفون آلدو

نوین سیستم با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه تعمیرات آیفون تصویری آلدو در تهران می باشد که این خدمات شامل تعمیرات آیفون تصویری کدینگ و ساده آلدو خواهد بود. کارشناسان ما این تضمین را به شما می دهند که با استفاده از قطعات با کیفیت و اورجینال به همراه گارانتی آیفون تصویری شما را تعمیر می نمایند.

تعمیرات آیفون آلدو

تعمیرات آیفون تصویری آلدو به طور کلی به سه بخش تقسیم می شوند.

 • تعمیرات مربوط به مانیتور داخلی واحدها
 • تعمیرات مربوط به کابل کشی
 • تعمیرات مربوط به پنل بیرونی

نمایندگی آیفون آلدو

ایرادهای آیفون تصویری آلدو

 • مشکل باز نکردن درب توسط آیفون آلدو
 • نداشتن تصویر در آیفون تصویری آلدو
 • قطع شدن صدای زنگ
 • قطع شدن صدای بیرونی
 • خراب شدنی شاسی درب بازکن آیفون تصویری آلدو
 • خراب شدن شاسی هوک جهت قطع تصویر و صدا
 • آبی شدن صفحه تصویر آیفون تصویری آلدو
 • خاموش شدن آیفون آلدو
 • یکسره شدن زنگ آیفون آلدو
 • پر پر زدن تصویر
 • تق تق کردن صدا
 • چشمک زدن چراغ آیفون آلدو

در صورت مشاهده هر کدام از موارد فوق به آیفون آلدو خود دست نزنید و ایراد آیفون را بیشتر نکنید.

خواهشمندم به مرکز خدمات پس از فروش آلدو (شرکت الکترام) تماس بگیرید.

نمایندگی تعمیرات آیفون تصویری آلدو در تهران

تعمیر آیفون آلدو در تهران

در اکثر مواقع مشکل آیفون آلدو با کمترین هزینه برطرف خواهد شد. خواهشمندم حتما به نمایندگی آیفون آلدو درخواست تعمیرات بدهید.

شرکت الکترام به عنوان نمایندگی تخصصی تعمیرات آیفون تصویری آلدو آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز در زمینه تعمیرات آیفون تصویری آلدو می باشد.

تعمیر آیفون کوماکس

اکنون که صفحه تعمیر آیفون کوماکس و نمایندگی آیفون کوماکس را مشاهده می کنید از شما مشتریان عزیز خواهشمندم قبل از تماس تلفنی توجه فرمایید :

تعمیر آیفون کوماکس

در صورتیکه سیستم نصب شده شما تحت مدت گارانتی شرکت نصب کننده ای می باشد، خواهشمند است حتما در وحله اول با همان شرکت و از طریق همان محل اقدام نمایید، زیرا به هیچ عنوان قصد دخالت در کار همکاران را نداریم.

تعمیر آیفون تصویری

الکترام با بيش از 10 سال تجربه تنها نمایندگی تخصصی تعمیرات آيفون تصويري می باشد.همانطوركه مستحضر هستيد ومشاهده مي كنيد تقريباً اكثر آيفون هاي تصويري نصب شده در محل شما وحتي در تهران و ايران از محصولات كوماكس ( commax ) مي باشد و بقيه از مارك هاي ديگر ولي با همان ساختار، كه فقط نامشان تغيير يافته، لذا بعضي از مشتريان اين آیفون در هنگام بروز مشكلات اطلاعي ندارند كه با كجا تماس بگيرند.

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس

شرکت الکترام نمایندگی تعمیر آیفون کوماکس را در اختیار دارد و با اطمینان به مشتریان عزیز این پیام را می دهد که تعمیرات آیفون کوماکس خود را به ما بسپارید تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل آیفون کوماکس شما اقدامات لازم انجام شود.

تعمیرات کوماکس تخصص خاصی می خواهد، دستگاه کوماکس خود را به نمایندگی کوماکس بسپارید و از دادن دستگاه خود به مراکزی که نمایندگی کوماکس نمی باشند جدا اجتناب کنید.

از جمله تعمیرات آیفون تصویری که توسط این نمایندگی انجام می گیرد به شرح زیر است :

1- تعمیرات دوربین

2- تعمیرات پنل های کدینگ

3- تعمیرات پنل های آنالوگ

4- تعمیرات آیفون های سیاه و سفید

5- تعمیرات مانیتورهای رنکی

6- تعمیرات برد های ال سی دی

7- تعمیرات بردهای سی آر تی

8- تعمیرات برد تغذیه

تمامی موارد ذکر شده برای آیفون تصویری کوماکس و همچنین آیفون تصویری آلدو، آیفون تصویری سوزوکی، آیفون تصویری هیوندای و آیفون تصویری کنوی و سوزوکی و همچنین برند های ایرانی شامل آیفون تصویری سیماران، الکتروپیک و تابا می باشد.

از جمله خدمات دیگر شرکت الکترام فروش آیفون تصویری می باشد، شاید برایتان جای سوال باشد که برای خرید آیفون تصویری از کجا و چه برندی را خرید کنید، بهترین مشاور شما برای اینکه این مشکل شما برطرف شود مراکز تعمیرات آیفون تصویری مانند بهنیه ساز می باشند، چرا که آنها از زیر و بم تمامی قطعاتی که در آیفون های تصویری کار شده خبر دارند و می دانند که چه آیفون تصویری را به مشتری خود بفروشند یا پیشنهاد خرید چه نوع آیفون تصویری را بدهند.

همانطور که در بالا ذکر شد بهترین برند موجود در بازار آیفون تصویری کوماکس می باشد، که آیفون کوماکس کره بهترین جنس آن و آیفون کوماکس چین و برند های مشابه در درجه های پایین تری قرار دارند.

نصب آیفون تصویری کوماکس :

جهت نصب آیفون تصویری خود از هر برند و از هر نامی که هست با ما تماس بگیرید بهینه ساز با کادری مجرب و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به نصب آیفون تصویری شما اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

شرکت الکترام با کادری مجرب و تحصیل کرده برای ارائه انواع خدمات آیفون های تصویری درکنار شما مشتریان عزیز می باشد.

این گروه خدماتی با افتخار اعلام می نماید :

 • فروش و تعمیرات انواع محصولات آیفون تصویری مانند : آیفون تصویری کوماکس,آیفون تصویری سوزوکی,آیفون تصویری سیماران,آیفون تصویری آلدو,آیفون تصویری الکتروپیک,آیفون تصویری تکنما و …
 • نصب درست آیفون تصویری توسط نصابان حرفه ای
 • فروش انواع آیفون تصویری در تهران
 • تعمیرات تخصصی انواع آیفون تصویری از قبیل: تعمیر آیفون تصویری کوماکس,تعیمرات آیفون آلدو,تعمیر آیفون الکتروپیک,تعمیر آیفون تصویری تکنما و …
 • دستگاه آیفون تصویری نیز بخاطر تغذیه آن از برق شهری (220 ولت ) بخاطر نمایش تصویر آن  معمولا حساسیت بخصوص خود را دارد و عواملی از قبیل ضربه – آب خوردگی _ نوسان برق – عدم استفاده صحیح و دست کاری توسط افراد غیرمتخصص در سیم کشی آن یا خود دستگاه باعث خرابی آن خواهد شد بنابراین صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز با کادر فنی متخصص در زمینه تعمیرات آیفون های تصویری آماده ارائه خدمات می باشد و به جرات می توان گفت حدود 90 درصد از برندهای آیفون های تصویری را می توانیم مورد تعمیر و سرویس قرار دهیم .

تعمیر آیفون کوماکس

 • آیفون های تصویری کوماکس و آیفون های مشابه آن از قبیل سیماران ، آلدو ، کنوی ، سوزوکی و…
 • آیفون های پر طرفدار ایرانی : الکتروپیک و تابا
 • راهنمایی و مشاوره رایگان توسط کارشناسان مجرب

جلب رضایت مشتری یکی از اهداف ماست بنابراین تمام محصولات و تعمیرات  ما دارای ضمانت می باشد.

تعمیرات آیفون تصویری در تهران

تعمیرات آیفون تصویری

از قبیل آیفون کوماکس ، آلدو ، سیماران ، سوزوکی ، کنوی ، هیوندای

– تعمیر آیفون تصویری کوماکس در محل با استفاده از قطعات گارانتی دار

– نمایندگی آیفون تصویری کوماکس برای تعمیرات آیفون تصویری

برندهای آیفون تصویری که در ایران موجود میباشد عبارتند از : کوماکس ،آلدو،سیماران ،سوزوکی ،کالیوز ،هیوندای ،کوکام ،کنوی الکتروپیک ،تکنما،تابا،سامسونگ و برندهای نیز وجود دارد که به دلایل مختلفی کمتر استفاده شده است مثل هامر یا att که یا دیگر وارد نشده اند یا از لحاظ کیفیت در حدو اندازهای برندهای دیگر نبوده اند.

نمایندگی تعمیرات آیفون تصویری در تهران

برند آیفون تصویری کوماکس(commax) اولین برند آیفون تصویری بود که از کشور کره جنوبی وارد بازار ایران شد این برند هم ازنظر کیفیت و هم از لحاظ نوع جنس بسیار عالی است و در سراسر دنیا فروش خوبی داشته است، همچنین اغلب آیفونهای تصویری که در حال حاضر در ایران تولید میشود از روی این برند کپی برداری شده است چه از نظر شکل ظاهری و چه از نظر سیستم مداری مثل آلدو البته در حال حاضر در ایران برندهای نیز وجود دارد که به خود کفایی رسیده اند وسیستم منحصر به فرد خود را تولید میکنند مثل الکتروپیک یا تکنما.
یک آیفون تصویری از چند بخش اصلی تشکیل شده است وهر کدام وظایفی بر عهده دارند که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:

تعمیر آیفون سیماران
۱- مانیتور داخلی ۲- پنل بیرونی ۳- سیم کشی ۴- سویچرها (تکی ، مرکزی) ۵- ترانس ۱۲ولت ۶- قفل درب بازکن

تعمیر درب بازکن تصویری

امروزه با پیشرفت صنعت و جوامع بشری و علاقه مصرف کننده به استفاده از محصولات متنوع ، شرکتهای تولید کننده را به سمت تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و امکانات بیشتر سوق داد تا جایی که امروز دهها برند مختلف به تولید محصولاتی با امکانات متفاوت اقدام میکنند مثلا مانیتور داخلی از ۴ اینچ ساده سیاه وسفید گرفته تا مانیتور ۱۰ اینچ حافظه دار صفحه لمسی بدون هدست در بازار موجود میباشد .

هنگام خرید آیفون تصویری باید توجه داشته باشید مهمترین اصل خرید نوع جنس وبرند ،گارانتی و خدمات پس از فروش محصول خریداری شده میباشد.
حال میخواهیم به بعضی از خرابیها آیفون تصویری و سئوالات مصرف کنندگان بپردازیم .
بیشتر خرابی آیفونهای تصویری مربوط به برد تغذیه میباشد چرا که این قطعه برد اصلی دستگاه میباشد و برق ۲۲۰ ولت تبدیل به ۱۲ ولت کرده سپس وارد قطعات دیگر میکند همچنین این قطعه مصرفی بوده و پس از چند مدت باید تعویض شود البته نوسان برق هم میتواند این قطعه را از بین ببرد.

ایرادات آیفون تصویری

۱)اگر همه واحدها یک عیب مشترک داشته باشند به احتمال زیاد پنل بیرونی ایراد دارد .
۲)اغلب پنلها باید ولتاژ ۱۲ ولت ac(+ -)را داشته باشند که در صورت قطع شدن برخی قسمتها کار نخواهند کرد
۳)اگر همه واحدها باهم زنگ بخورند به احتمال خیلی زیاد سیم کشی ساختمان مشکل دارد .
۴)اگر همه واحدها تصویر نداشته باشند ،دوربین پنل یا سیم ۴ اصلی ایراد دارد.

تعمیر آیفون کدینگ

آموزش نصب آیفون تصویری

۱)نصب با سویچر مرکزی (خارجی)
۲)نصب با سویچر تکی (داخلی)

۱)نصب با سویچر مرکزی : این نوع نصب بهترین و استاندارد ترین نوع نصب میباشد که در آن تعداد سیمها زیاد است و نصاب برای هر واحد ۴ سیم مجزا در نظر میگیرد و به سویچر مرکزی پشت پنل بیرونی که به صورت سوکتی تعبیه شده است نصب میکند .
همانطور که گفته شد این نوع نصب استاندارد میباشد چونکه اگر بعدها سیم کشی ساختمان به هر دلیلی خراب یا نقصی پیدا کرد فقط یک واحد ایراد پیدا خواهد کرد و واحدهای دیگر مشکلی نخواهند داشت .

* البته باید توجه داشت برای نصب سویچر مرکزی باید به ازای هر واحد حداقل ۴ رشته سیم وجود داشته باشد مثلا اگر ساختمان ۵ واحدی باشد باید حداقل ۲۰ رشته سیم موجود باشد .

معمولا این نصب در ساختمانهای نوساز انجام میگیرد .
۲)نصب با سویچر تکی : این نوع نصب زمانی انجام میشود که تعداد رشته سیمها زیاد نباشد یعنی مثل سویچر مرکزی برای هر واحد ۴ سیم مجزا نباشد و نصب به صورتی انجام میگیرد که برای همه واحدها ۴ سیم مشترک انتخاب شده و فقط یک رشته سیم برای زنگ هر واحد انتخاب و به وسیله سویچرهای تکی نصب میشود مثلا اگر ساختمان ۵ واحدی باشد باید حداقل ۹ رشته سیم وجود داشته باشد .

این نوع نصب بیشتر در ساختمانهای قدیمی که قصد تبدیل آیفون صوتی به تصویری را دارند انجام میشود .
نصب با سویچر تکی چون برای همه واحدها ۴ سیم مشترک انتخاب میشود و به وسیله سویچر تفکیک میشود ممکن است بعدها ایرادهای بیشتری نسبت به سویچر مرکزی ایجاد کند مثلا ممکن است همه واحدها باهم زنگ بخورد.